natebrabot

Twitch profile
twitch.tv/natebrabot
Bot type
ModBot
For channel
twitch.tv/natebra
Correct